SHL, C More och Scandic presenterar tre finalister till priset Månadens Spelare i januari, tre spelare som gjort bäst bestående sportsliga avtryck under den aktuella månaden.