Att ha ett starkt varumärke är inte bara viktigt för företag. Även idrottsklubbar behöver förknippas med framgång när det kommer till att knyta upp nya fans och sponsorer. Tidningen Sport & Affärer har genom undersökningsföretaget Demoskop, frågat svenska folket, vilka tre svenska idrottsklubbar de anser har det starkaste varumärket.

Undersökningen gjordes mellan 30…