Med ett fruktat skott och ett smart spelsinne bjöd Malmös amerikanska forward Rhett Rakhshani på den ena delikatessen efter den andra – framförallt när Malmö spelade powerplay.