Malmö har lånat in Axel Wemmenborn och Tobias Ekberg från Pantern. Men nu permanentas lånen.