SHL och slutspelet är färdigspelat och alla klubbar kan nu göra sina bokslut. I rapporten om besökare kan vi konstatera fina siffror då över 2,3 miljoner åskådare följde årets säsong på plats i arenorna!