Leijon Jönsson: Laget var stundtals utspritt som en plockepinnspel.