Från folktomt Malmö isstadion till fullpackat Malmö arena.