Leijon Jönsson: Mycket föll på plats i comebackernas afton.