Leijon Jönsson: ”Hellre en ung variant av McDonell än Miele.”