Hockeypuls SHL är tillbaka med det åttonde avsnittet i ordningen. Den här veckan går vi in på hjärnskakningsproblematiken i allmänhet och Luleås agerande i frågan i synnerhet. Dessutom tar vi en titt på Mora och bottenstriden rent generellt