Den förra Panternspelaren var inblandad i de tre första målen i Malmö arena.