Malmö Redhawks genomför en del förändringar i organisationen för att vara så väl rustade inför framtiden som möjligt.