Om Tobiasregistret

Information om Om Tobiasregistret!

Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med blodstamceller.

Blodstamceller är de celler som bildar blod. De finns framför allt inuti benen, i benmärgen. Genom att ge en sjuk människa nya blodstamceller kan de bilda ny frisk benmärg och nytt, friskt blod.

Men för att det här ska fungera, krävs att givare och mottagare har samma HLA-typ. Enkelt uttryckt är HLA en sorts markörer på cellerna, som hjälper kroppens immunförsvar att känna igen främmande celler.

Ungefär en fjärdedel av alla som behöver en stamcellstransplantation kan få sina nya stamceller av en familjemedlem. För övriga patienter behöver man söka efter en obesläktad givare via Tobiasregistret. Trots att det i dagsläget finns över 30 miljoner givare registrerade runt om i världen finner ca 30% av dessa patienter aldrig en givare.

I Tobiasregistret finns tiotusentals potentiella givare av blodstamceller – och deras HLA-typ – registrerade. Så det är till oss som sjukvården vänder sig när någon behöver en transplantation av blodstamceller. Finner man ingen i det svenska registret söker man vidare till liknande register i resten av världen.

Kampen för livet!

www.tobiasregistret.se

Om Tobiasregistret

Information om Om Tobiasregistret!

Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med blodstamceller.

Blodstamceller är de celler som bildar blod. De finns framför allt inuti benen, i benmärgen. Genom att ge en sjuk människa nya blodstamceller kan de bilda ny frisk benmärg och nytt, friskt blod.

Men för att det här ska fungera, krävs att givare och mottagare har samma HLA-typ. Enkelt uttryckt är HLA en sorts markörer på cellerna, som hjälper kroppens immunförsvar att känna igen främmande celler.

Ungefär en fjärdedel av alla som behöver en stamcellstransplantation kan få sina nya stamceller av en familjemedlem. För övriga patienter behöver man söka efter en obesläktad givare via Tobiasregistret. Trots att det i dagsläget finns över 30 miljoner givare registrerade runt om i världen finner ca 30% av dessa patienter aldrig en givare.

I Tobiasregistret finns tiotusentals potentiella givare av blodstamceller – och deras HLA-typ – registrerade. Så det är till oss som sjukvården vänder sig när någon behöver en transplantation av blodstamceller. Finner man ingen i det svenska registret söker man vidare till liknande register i resten av världen.

Kampen för livet!

www.tobiasregistret.se